سيستم حسابرسی مبتنی بر رایانه (Audit IT)

Audit IT چيست؟

Audit IT  يا حسابرسی فناوری اطلاعات، سيستمی مبتنی بر فناوری اطلاعات با هدف کمک به حسابرسان در فرآيند برنامه ريزی، اجرا، کنترل، تکميل و هدايت عمليات حسابرسی است. حسابرسان در ايران سالها با روش سنتی خود به بررسی اسناد و مدارک صاحبکاران پرداخته اند. اما امروزه در محافل بين المللی، حسابرسی با استفاده از ابزارها و فنون مبنتی بر رايانه بحث جديدی نيست و وجود يک سامانه هوشمند رايانه ای برای هر موسسه دانش محور ، نه يک انتخاب بلکه يک الزام و ضرورت مديريتی می باشد. با توسعه شرکتها و افزايش روزافزون حجم عمليات آنها، ريسک حسابرسی افزايش يافته و انجام آزمون های محتوای گسترده(سندرسی و ديگر روشهای حسابرسی )با مشکل روبرو شده است، در حقيقت با افزايش حجم سندهای توليدشده و تغيير مداوم قوانين و مقررات مالی و اداری، ريسک کشف خطا به وسيله کنترل نمونه های اسناد و مدارک افزايش پيدا کرده است؛ در حالی که با استفاده از روشهای حسابرسی مبتنی بر رايانه، تجزيه وتحليل حجم انبوهی از داده ها در مدت زمان کوتاهی ممکن شده و خطاها، تقلبها و سوء استفاده ها با سهولت بيشتری کشف می شوند.

نحوه اجرای Audit IT در ايران

به علت تنوع، پيچيدگی و گستردگی فعاليت های اقتصادی در جهان امروز و ظهور فناوری نوين اطلاعات و پيشرفتهای آن با چنان شتابی رخ داده است که حسابرسان نيز همانند بسياری از شاخه‌های ديگر هنوز توانايی تطبيق خود با مهارتها و بايستهای خاص آن را نيافته‌ اند.

ويژگی های حسابرسی به روش Audit IT

يک سامانه حسابرسی Audit IT باعث کاهش زمان و تلاش لازم برای انجام مميزی می شود و قادر ميباشد حجم انبوهی از اطلاعات مشتری جهت اعمال آزمون های حسابرسی را نگهداری و مديريت نمايد.  از ويژگی های اصلی استفاده از يک سامانه حسابرسی Audit IT ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:

 • کاهش هزينه های درون سازمانی، اجرايی و نيروی انسانی
 • افزايش سرعت ، کيفيت و اثر بخشی عملکرد واحدهای حسابرسی
 • تسريع و بهبود فرايند تصميم گيری و تصميم سازی برای مديران موسسات

آشنایی با سامانه Audit IT هادی حساب

طراحی سامانه حسابرسی Audit هادی حساب بعنوان يک ايده جديد و نوآورانه و با هدف تسهيل و مکانيزه نمودن کليه عمليات مميزی و گردش کارهای درون سازمانی در موسسات حسابرسی ، توانسته ضمن سرعت بخشيدن و بالا بردن دقت و جلوگيری ازعمليات مضاعف در اين واحدها ، کمک شايانی به حسابرسان در راستای رسيدگی به پرونده ها و کشف تقلب و تخلفات مالی و عمليات تحليل، کنترل و ديده بانی اطلاعات و در نتيجه بالا رفتن صحت و کيفيت گزارشات حسابرسی بنمايد. شايان ذکر ميباشد اين سامانه با انتقال اطلاعات بين تيم حسابرسی و موسسه به صورت آنلاين اين امکان را فراهم ساخته تا شرکاء و مديران، نظارت مستمر بر عمليات حسابرسی تيمهای مختلف و کليه امور موسسه را پيدا نمايند.

 • بررسی اجمالی ويژگی های Audit IT هادی حساب
 • امکان بررسی صد در صد عمليات و اطلاعات مشتريان
 • تهيه هوشمند کاربرگ های اصلی ، فرعی و رسيدگی
 • تشخيص و تعيين اولويت مناطق ريسک در پروژه ها
 • بايگانی و نگهداری اطلاعات پرونده های جاری و دائم مشتريان
 • ايجاد فرمهای چک ليست های قوانين ، عادی و دستورالعمل های رسيدگی به تعداد و محتويات نامحدود توسط مدير سامانه
 • امکان دريافت اطلاعات مورد نياز حسابرسی از سامانه های مديريت اطلاعات مشتريان به ساده ترين روش
 • پيکير بندی و عطف دهی و مديريت اجرای هر پروژه بصورت منحصر بفرد
 • اجرای عمليات رسيدگی ، سند رسی و رسيدگی های خاص
 • امکان تعريف کاربران سامانه با سطوح دسترسی مختلف با تعداد نامحدود و کارتابل کاربری
 • مديريت و بودجه بندی اجرای پروژه های حسابرسی به تفکيک نوع هر پروژه
 • مديرت عطف های نکات و ايرادات و گردش عمليات مربوطه تا نهايتا درج در گزارش حسابرسی
 • امکان ارتباط سامانه به ساير سامانه های موجود ديگر در سازمان­ها از طريق پروتکل تعريف شده
 • امکان تعريف هشدارهای هوشمند بر روی رويدادهای تعيين شده براساس سرويس­های درخواستی برای مديران سيستم و مرتبط
 • با سامانه تيکت
 • و …

تهران، انتهای خ.مطهری

خ.ترکمنستان، ک.سرو، پلاک ۲، واحد ۱۴

02188443634 (خط ویژه)

02188472660 (فکس)

office@hhrn.ir

پست الکترونیک

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هادی حساب رایان نوین می باشد.